Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od 25. května obnovujeme činnost velké části kroužků.

4. 5. 2020

K dnešnímu dni (6. 5. 2020) předpokládáme harmonogram otevírání zájmových útvarů zatím následovně:

ZK Keramické již v týdnu od 11. 5. 2020 v pravidelných hodinách, keramika STŘEDA zahájí až 20. 5. 2020

ZK Němčina také již v týdnu od 11. 5. 2020 v pravidelných hodinách.

 

U sportovních kroužků předpokládáme obnovování až v týdnu od 25. května, dle  možností tělocvičen a venkovních sportovišť. Jednáme však o možnosti nějaké omezené  sportovní aktivity již dříve. Budeme dále informovat.

ZK Hasičů se zatím nebude moci konat, z důvodu pohotovosti členů SDH. Členům ZK Hasiči bude nabídnuta jiná činnost.

Naší snahou bude všem členům co nejvíce nahradit neuskutečněné kroužky i v měsíci červnu. Pokud by však rodiče dětí nemohli tuto náhradní činnost využít, mohou požádat o vrácení poměrné části zápisného. 

 

Prosíme rodiče, aby projevili zájem o účast na kroužcích a to buď na náš e-mail: dum_deti@volny.cz,

 nebo telefon: 721 142 159 /stačí sms zpráva/  

 

 

 

 

Zcela jistě nebude možné uspořádat letní tábor mimo ČR. Zvažujeme tak možnosti příměstského tábora, nebo pobytových akcí menších skupin. Budeme rádi za Vaši odezvu s vyjádřením formy, o kterou máte zájem. 

 

/file/22/priloha_779985167_1_ochrana_zdravi_svc_-2-.pdf

 

/file/21/postup_k_otvirani_skol_komplet.pdf

/file/23/priloha_779985167_2_priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Nejdůležitější pravidla ve zkratce:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

názory

(Jiří Kubát, 4. 5. 2020 12:25)

Nebojte se nám prosím napsat své připomínky, nápady a potřeby k naší činnosti. Je pro nás důležité vědět v jakém rozsahu bude zájem například o kroužky či o letní tábory. Jak se rodiče staví k bezpečnostním opatřením atd.