Obnovení činnosti ZÚ DDM Kraslice

Obnovení činnosti ZÚ DDM Kraslice

Obnovení činnosti ZÚ DDM Kraslice

20.05.2021

ZMĚNA!!!
Od 24. 5. 2021 dochází k novelizaci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Je umožněna osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání:
- maximálně 10 účastníků ve skupině ve vnitřních nebo vnějších prostorech bez povinnosti doložit testování
- dále je umožněno vzdělávání ve vnitřních prostorech pro 50 osob a ve vnějších prostorech pro 100 osob ve skupině, kdy na 1 osobu připadá alespoň 15 m² a za níže uvedených podmínek:
a.) prokáže že
1) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem
nebo
2) absolvoval před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem
nebo
3) předloží certifikát o ukončeném očkování, od kterého uplynulo minimálně 14 dnů
nebo
4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
b.) doloží
čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že splňuje předepsané podmínky.
Bližší informace Vám poskytne vedoucí ZÚ (ve vnitřních prostorech děti mladší 15 let musí používat zdravotnickou roušku, mimo sportovních činností)
V dokumentech naleznete čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit před účastí na kroužku.
Účastníci zájmových útvarů, kteří mají uhrazené zápisné na školní rok 2020/2021
mohou pokračovat v činnosti do konce školního roku.
Poměrná část zápisného, kterou vzhledem k mimořádným opatřením nevyužili,
jim bude převedena do dalšího školního roku nebo vrácena na základě písemné žádosti.
Noví zájemci se mohou do ZÚ nyní dodatečně přihlásit a zaplatí 20% z celkové částky
zápisného.
e-mail: dum_deti@volny.cz
721 142 159 nebo 352 696 620
 
https://www.ddmkraslice.cz/

Zpět