Hravá přírodovéda

Hravá přírodovéda

Hravá přírodovéda

02.09.2021

- získání základních znalostí z chovu "domácích mazlíčků"
- poznávání přírody a jejích zákonitostí
- jednoduché experimenty, hry, soutěže
Kroužek je určen pro nové zájemce i pro děti, které již v loňském roce chodily. Navážeme na minulý školní rok. Prohloubíme naše znalosti o přírodě formou her, pokusů, bádání, zkoumání, povídání a drobných výtvarných činností, vyzkoušíme si práci s mikroskopem. 

Zpět