Adresa a fakturační údaje

Dům dětí a mládeže Kraslice, příspěvková organizace
Havlíčková 1286, 35801 Kraslice
tel. 352 696 620 IČO: 69978573
Číslo účtu 19-8363280247/0100

Hlavní kontakty

telefony: 352 696 620
mobilní: 721 142 159 (kancelář)
606 637 390 (ředitelka)

Interní zaměstnanci:
Pedagogové volného času:

Mgr. Libuše Petrušová (ředitelka) dum_deti@volny.cz, reditelka@ddmkraslice.cz

Dominik Šíbl (ved. odd. tělovýchovy a sportu) sibl@ddmkraslice.cz

Radana Svobodová (ved. odd. společenských věd a estetiky) svobodová@ddmkraslice.cz

Bc. Natálie Luhovská (ved. odd. přírodních věd a techniky) luhovska@ddmkraslice.cz

Provozní:
Jana Řežábková (uklízečka)

Provozní doba kanceláře

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 15:00

Ostatní provoz v DDM je dle rozvrhu zájmových útvarů a plánovaných akcí.

Mapa

Sportovní ZÚ

Dominik Šíbl
sibl@ddmkraslice.cz

Estetické a výtvarné ZÚ

Radana Svobodová
svobodova@ddmkraslice.cz

Přírodovědné ZÚ

Natálie Luhovská
luhovska@ddmkraslice.cz