Nabídka táborů

Počet nalezených táborů: 2

Přírodokreativní

  • Věk 6-15

  • Kraslice

  • 16.08.2021 - 20.08.2021

  • 1 200 Kč

  • Volno

Tábor je vhodný pro kluky i holky se zájmem o výtvarnou a tvořivou činnost, kteří si zároveň chtějí zpříjemnit letní dny pobytem v přírodě a jejím poznáváním. Na každý den jsou připravené výtvarné techniky, např.: malba, keramika, tvorba z přírodnin. Nebudou chybět výlety do okolní přírody skrývající mnoho pokladů. Program tábora zpestří zábavné hry a soutěže.Čekají na vás i další překvapení. Poznáte nové kamarády a zažijete spoustu zážitků i dobrodružství. Podmínky účasti: - přihláška (uzávěrka přihlášek 21.6.21) - posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře, platí 2 roky) - nástupní list (odevzdává se v den nástupu) (Přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a nástupní list lze vytisknout na našich webových stránkách https://www.ddmkraslice.cz/dokumenty nebo vyzvednout v budově DDM.) - úhrada tábora (Termín úhrady tábora do 25. 6. 2021, pokud se s pořadatelem nedohodnete jinak. Bankovní spojení 19-8363280247/0100 (uvést jméno dítěte), případně lze uhradit i v DDM. V případě možnosti příspěvku od zaměstnavatele, vystavíme vám na základě objednávky fakturu.) - kopie kartičky zdravotní pojišťovny - doložení negativního výsledku PCR testu na COVID–19 (Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na táboře podmíněna doložením negativního výsledku PCR testu na COVID–19.) Pokud ještě dojde ke změně podmínek v testování, budeme Vás informovat. Bližší informace: v DDM Kraslice, telefon 352 696 620, mobil 721 142 159

Na indiánské cestě

  • Věk 6-15

  • Kraslice

  • 23.08.2021 - 27.08.2021

  • 1 200 Kč

  • Volno

Je určen všem dětem, které mají chuť se na pět horkých, prázdninových dní proměnit v indiány, a prožít tak nezapomenutelné letní dobrodružství a najít si nové kamarády. Kromě každodenního pobytu v okolní přírodě budou součástí programu také výtvarné a kreativní činnosti, stolní hry a sportovní aktivity. Čekají na vás i další překvapení. Podmínky účasti: - přihláška (uzávěrka přihlášek 21.6.21) - posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře, platí 2 roky) - nástupní list (odevzdává se v den nástupu) (Přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a nástupní list lze vytisknout na našich webových stránkách https://www.ddmkraslice.cz/dokumenty nebo vyzvednout v budově DDM.) - úhrada tábora (Termín úhrady tábora do 25. 6. 2021, pokud se s pořadatelem nedohodnete jinak. Bankovní spojení 19-8363280247/0100 (uvést jméno dítěte), případně lze uhradit i v DDM. V případě možnosti příspěvku od zaměstnavatele, vystavíme vám na základě objednávky fakturu.) - kopie kartičky zdravotní pojišťovny - doložení negativního výsledku PCR testu na COVID–19 (Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na táboře podmíněna doložením negativního výsledku PCR testu na COVID–19.) Bližší informace: v DDM Kraslice, telefon 352 696 620, mobil 721 142 159 Pokud ještě dojde ke změně podmínek v testování, budeme Vás informovat.